Outsourcing HR

Are you interested in acquiring specialists while optimizing costs and increasing recruitment efficiency?

Outsourcing payroll and HR processes is a service that is gaining increasing popularity. It is used by companies that aim to acquire specialists and manage human resources while minimizing the costs associated with maintaining an entire department.

By choosing to collaborate with Veriti, you don’t need to have an HR team in your company to efficiently handle payroll and recruitment processes. This solution works exceptionally well for organizations where a planned project requires the execution of numerous recruitment processes in a short time frame, exceeding the organization’s capabilities.


We support companies in HR services for short-term projects as well as ongoing partnerships.

What do you gain?

Outsourcing HR from Veriti:

Saving time and money

Focus on core business

Predictability and cost control

Possibility of company development

Is this for you?

Are you wondering if HR outsourcing will work for your company?

Do you want to save your HR team's time?

By opting to outsource a portion or all of the payroll and HR processes, your team can focus on organizational development activities.
Additionally, by entrusting us with recruitment processes, you can shorten the time required to hire a new employee by up to 30%.

Are you looking to optimize your budget?

Research shows that companies opting for HR outsourcing have reduced recruitment costs by up to 70% and saved up to 50% of the time in process handling.

Are you interested in an efficient recruitment process?

With our experience and a broad pool of experts, you can quickly acquire employees for even the most complex IT projects

Do you want to start a project?

Discuss your needs with us

Łukasz Wrodycki

Account Manager

Łukasz Wrodycki

Account Manager

Are you looking for flexible HR solutions that will allow you to focus on business development? We are ready to help you

Outsourcing HR

Zależy Ci na pozyskaniu specjalistów, optymalizując koszty i zwiększając efektywność rekrutacji?

Outsourcing procesów kadrowo-płacowych to usługa ciesząca się coraz większą popularnością. Korzystają z niej firmy, którym zależy na pozyskaniu specjalistów i zarządzaniu zasobami ludzkimi minimalizując przy tym koszty związane z utrzymaniem całego działu.

Decydując się na współpracę z Veriti, nie musisz mieć zespołu HR w swojej firmie, aby sprawnie obsługiwać procesy kadrowo-płacowe i pozyskiwać nowych pracowników. Rozwiązanie to znakomicie sprawdza się też w przypadku organizacji, w których planowany projekt wymaga przeprowadzenia wielu procesów rekrutacyjnych w krótkim czasie, kiedy to wykracza poza możliwości organizacji.

Wspieramy firmy w zakresie obsługi HR w przypadku krótkoterminowych projektów, jak i stałej współpracy.

Co zyskujesz?

Outsourcing HR od Veriti to:

Oszczędność czasu i pieniędzy

Koncentracja na podstawowej działalności

Przewidywalność i kontrola kosztów

Możliwość rozwoju firmy

Czy to dla Ciebie?

Zastanawiasz się, czy outsourcing HR sprawdzi się w Twojej firmie?

Chcesz zaoszczędzić czas zespołu HR

Decydując się na oddelegowanie części lub całości procesów kadrowo-płacowych na zewnątrz, Twój zespół może skoncentrować się na działaniach związanych z rozwojem organizacji.

Ponadto dzięki powierzeniu nam procesów rekrutacyjnych możesz skrócić czas niezbędny do pozyskania nowego pracownika nawet o 30%.

Szukasz optymalizacji budżetu

Badania pokazują, że firmy decydujące się na skorzystanie z outsourcingu HR obniżyły koszty rekrutacji nawet o 70% i zaoszczędziły nawet 50% czasu przy obsłudze procesów.

Zależy Ci na efektywnym procesie rekrutacyjnym

Dzięki naszemu doświadczeniu i szerokiej bazy ekspertów z nami szybko pozyskasz pracownika do nawet najbardziej skomplikowanych projektów IT.

chcesz rozpocząć projekt?

Omów z nami swoje potrzeby

Łukasz Wrodycki

Account Manager

Łukasz Wrodycki

Account Manager

Szukasz elastycznych rozwiązań kadrowych, które pozwolą Ci skupić się na rozwoju biznesu? Jesteśmy gotowi Ci pomóc.