Outsourcing IT

Outsourcing IT is the ideal solution for companies that prioritize high-quality IT services and do not want to establish a separate in-house IT department.

Entrusting us with the care of your IT infrastructure is an excellent solution not only for companies that do not have internal resources but also for those who prioritize growth without the need to invest in a costly and rapidly evolving IT department.

What do you gain?

Outsourcing IT from Veriti is:

Saving time and money

Focus on core business

Predictability and cost control

Possibility of company development

Is this for you?

Are you wondering if IT outsourcing will work for your company?

You don't want to maintain your own IT department.

With IT outsourcing, you entrust the management of your IT environment to an external provider, saving time and resources required for recruiting and training your own team of specialists.

You lack resources.

IT support not only requires significant financial investments but is also time-consuming. Employing and training staff in such a rapidly changing field consumes resources that could be used for the development of the organization’s core activities.

Your goal is growth

Current knowledge of IT trends, investments in training, and access to the best specialists allow us not only to address your organization’s current needs but also to actively contribute to its development, ultimately increasing your competitiveness in the market

Do you want to control your budget?

Before the start of every collaboration, we clearly define the costs so that, regardless of the service you choose, you can be sure of what and how much you will pay. By working with us, you gain full transparency, predictability, and control over costs.

Do you want to start a project?

Discuss your needs with us

Łukasz Wrodycki

Account Manager

Łukasz Wrodycki

Account Manager

Are you looking for flexible HR solutions that will allow you to focus on business development? We are ready to help you

Outsourcing IT

Outsourcing IT to idealne rozwiązanie dla firm, którym zależy na wysokiej jakości obsługi IT, a nie chcą przy tym tworzyć osobnego działu wewnątrz organizacji.

Powierzenie nam troski o infrastrukturę informatyczną jest znakomitym rozwiązaniem nie tylko dla firm, które nie posiadają wewnętrznych zasobów. To dobry wybór również dla tych, którym zależy na rozwoju, bez konieczności inwestowania w kosztowny i dynamicznie rozwijający się dział, jakim jest IT.

Co zyskujesz?

Outsourcing IT od Veriti to:

Oszczędność czasu i pieniędzy

Koncentracja na podstawowej działalności

Przewidywalność i kontrola kosztów

Możliwość rozwoju firmy

Czy to dla Ciebie?

Zastanawiasz się, czy outsourcing IT sprawdzi się w Twojej firmie?

Nie chcesz utrzymywać własnego działu IT

Z outsourcigiem IT zlecasz zarządzanie środowiskiem informatycznym na zewnątrz, oszczędzając tym samym czas i środki niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji oraz szkoleń własnego zespołu specjalistów.

Brakuje Ci zasobów

Opieka informatyczna wymaga nie tylko znacznych nakładów finansowych, ale jest czasochłonna. Zatrudnienie i szkolenie pracowników w tak dynamicznie zmieniającej się dziedzinie, pochłania zasoby, które mogłyby być przeznaczone na rozwój podstawowej działalności organizacji.

Twom celem jest rozwój

Aktualna wiedza o trendach IT, inwestycje w szkolenia i dostęp do najlepszych specjalistów pozwalają nam nie tylko odpowiadać na bieżące potrzeby Twojej organizacji, ale także realnie wpływać na jej rozwój, co finalnie zwiększy Twoją konkurencyjność na rynku.

Chcesz zapanować nad budżetem

Przed rozpoczęciem każdej współpracy jasno precyzujemy koszty, tak by bez względu na to, jaką usługę wybierasz, mieć pewność za co i ile zapłacisz. Współpracując z nami otrzymujesz pełną transparentność, przewidywalność i kontrolę nad kosztami.

chcesz rozpocząć projekt?

Omów z nami swoje potrzeby

Łukasz Wrodycki

Account Manager

Łukasz Wrodycki

Account Manager

Szukasz elastycznych rozwiązań kadrowych, które pozwolą Ci skupić się na rozwoju biznesu? Jesteśmy gotowi Ci pomóc.