Team Leasing

Team Leasing is the rental of a verified and experienced team of specialists with diverse IT competencies.

In Veriti, we will provide you with a team composed of top-class experts with experience in collaborative projects. When selecting teams, we take into account not only their experience but also their soft competency profiles, which enable effective teamwork.

Additionally, as one of the few organizations in the market, we ensure supervision of the team’s performance so that you don’t have to worry about the progress of the work.

What do you gain?

Team Leasing from Veriti:

Saving time and money

Focus on core business

Predictability and cost control

Possibility of company development

Is this for you?

When does Team Leasing work best in your organization?

If you don't want to waste time on research

Simply entrust us with project execution, and we’ll take care of the rest. We will recruit and manage the team to deliver the highest quality service within the timeframe you set, ensuring you the opportunity to focus on the growth of your business.

If you want to control costs and pay for real results,

With this solution, you don’t have to create a new department in your company or hire additional team members to execute even the most complex IT projects.

At Veriti, we prioritize transparency, so right from the beginning, we clearly define the scope of work and costs, giving you full control in this regard.

If you're looking for a proven team of experts

Years of experience have given us access to an extensive pool of IT specialists with experience in collaborative work. With our assistance, you will not only quickly recruit the experts you need for your project but also gain the assurance that the hired team can collaborate effectively, achieving optimal results for your business.

Do you want to start a project?

Discuss your needs with us

Łukasz Wrodycki

Account Manager

Łukasz Wrodycki

Account Manager

Are you looking for flexible HR solutions that will allow you to focus on business development? We are ready to help you

Team Leasing

Team Leasing to wynajem sprawdzonego i doświadczonego zespołu specjalistów z różnorodnymi kompetencjami IT.

W Veriti dostarczymy Ci zespół złożony z najwyższej klasy ekspertów z doświadczeniem we wspólnych projektach. Dobierając zespoły, bierzemy pod uwagę nie tylko doświadczenie, ale też profile kompetencyjne miękkie, które pozwolą na efektywną pracę w grupie.

Dodatkowo, jako jedna z niewielu organizacji na rynku, zapewniamy opiekę nad działaniem zespołu, tak abyś nie musiał martwić się o przebieg prac.

Co zyskujesz?

Team Leasing od Veriti to:

Oszczędność czasu i pieniędzy

Koncentracja na podstawowej działalności

Przewidywalność i kontrola kosztów

Możliwość rozwoju firmy

Czy to dla Ciebie?

Kiedy Team Leasing sprawdzi się w Twojej organizacji?

Jeśli nie chcesz tracić czasu na research

Wystarczy, że powierzysz nam realizację projektu, a my zajmiemy się resztą. Zrekrutujemy i poprowadzimy zespół tak, żeby dostarczyć najwyższej jakości usługę w wyznaczonym przez Ciebie czasie, gwarantując Ci możliwość skupienia się na rozwoju Twojej firmy. 

Jeśli chcesz kontrolować koszty i płacić za realny efekt

Dzięki temu rozwiązaniu, nie musisz tworzyć nowego działu w firmie lub zatrudniać kolejnych członków zespołu, żeby zrealizować nawet najbardziej skomplikowany projekt z dziedziny IT.

W Veriti dbamy o transparentność, dlatego już na samym początku jasno określamy zakres pracy i kosztów, żebyś miał pełną kontrolę w tym zakresie.

Jeśli szukasz sprawdzonego zespołu ekspertów

Lata doświadczenia sprawiły, że mamy dostęp do rozległej bazy specjalistów IT z doświadczeniem we wspólnej pracy. Dzięki naszej pomocy nie tylko szybko zrekrutujesz ekspertów potrzebnych do realizacji projektu, ale także zyskasz pewność, że wynajęty zespół potrafi ze sobą współpracować, osiągając optymalne efekty dla Twojego biznesu.

chcesz rozpocząć projekt?

Omów z nami swoje potrzeby

Łukasz Wrodycki

Account Manager

Łukasz Wrodycki

Account Manager

Szukasz elastycznych rozwiązań kadrowych, które pozwolą Ci skupić się na rozwoju biznesu? Jesteśmy gotowi Ci pomóc.